Standardowy TPK-1E

Toromierz TPK-1E

Ten model toromierza jest modelem klasycznym i najbardziej popularnym urządzeniem do pomiarów torów.  Wszystkie modele posiadają akumulator oraz ładowarkę automatyczną. Łatwa do zauważenia czerwona dioda umiejscowiona na panelu głównym sygnalizuje rozładowanie akumulatora.

Toromierz uzyskał Certyfikat Instytutu Testowania i Certyfikacji dopuszczający go do użytku w EU.

Toromierz wykonujemy o różnych parametrach prześwitu:

 • urządzenia wykonane z aluminium,
 • elektroniczny pomiar przechyłki - bezpośredni odczyt,
 • profil anodowany na kolor złoty,
 • gwarancja 2 lata.

Charakterystyka:

 • pomiar prześwitu 1435 mm - 30 + 45 mm
 • pomiar żłobka /L/ od 31 - 80 mm
 • pomiar żłobka /P/ od 31 - 80 mm
 • pomiar "z" lub "g"
 • pomiar f 1394 mm - 10 + 20 mm
 • pomiar f4 1353 mm - 10 + 20 mm
 • przechyłka +/- 200mm
 • stopka ruchoma
 • izolowany
 • akumulator 9V NiMH
 • waga 2,1 kg
 • pomiar dzioba krzyżownicy