O nas

REMPOD

Celem działalności firmy „REMPOD” jest spełnienie wymagań i oczekiwań odbiorców w zakresie wykonawstwa oraz okresowym przeglądom i sprawdzeniu – TOROMIERZY

Firma REMPOD powstała w 1995 r. Założycielem firmy był Zbigniew Kikina obecnie firma jest prowadzona przez córkę Roksanę Kikina- Pietras. REMPOD w całej działalności kieruje się zasadą dostarczenia wyrobów i usług spełniających wymagania i oczekiwania klientów , w uwzględnionych terminach, bez wad i po konkurencyjnych cenach. Firma jest zaangażowana w osiąganie indywidualnej i zespołowej doskonałości koniecznej dla urzeczywistnienia wytyczonych celów

System jakości

Realizację założonych celów jakościowych REMPOD osiąga przez wdrażanie i przestrzeganie systemu zapewnienia jakości zgodnej z normą ISO – serii 9000

Polityka jakości

System zapewnienia jakości obejmuje cały cykl produkcji i usług, poczynając od badań i potrzeb rynku, do fazy obsługi posprzedażowej włącznie.

Obowiązujące w ramach systemu jakości ISO – serii 9000 procedury i instrukcje są znane, rozumiane, aprobowane oraz skutecznie przestrzegane na wszystkich stanowiskach pracy. System zapewnienia jakości jest systemem „żywym” i podlega ciągłym modyfikacjom, dyktowanym uwarunkowaniami rynku, względami ekonomicznymi oraz postępem technicznym w produkcji toromierzy.
Stały wysoki poziom jakości wyrobów zabezpieczamy stosując atestowane materiały i wypróbowane metody produkcji.
REMPOD zapewnia długi okres użytkowania toromierzy, udziela gwarancji na swoje wyroby i realizowane usługi.
Dla optymalizacji cen wyrobów i usług prowadzi się działania systemowe ukierunkowane na minimalizację kosztów jakości oraz kosztów produkcji.
REMPOD jest otwarty na konstruktywne uwagi i wnioski użytkowników, które wykorzystujemy w działaniach korekcyjno-zapobiegawczych.

NASI KLIENCI

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 3
Client 1
Client 2
Client 3